hamrevann

Byggestart

Det første spadetaket skjer nå!

Store ting er i gang på hamrevann, endelig starter vi på det store eventyret. Gullvingeveien skal realiseres! Og nå begynner grunnarbeidet!

I samarbeid med Maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS blir grunnarbeidet utført. Vi gleder oss stort til å ta dere med fra A-Å når vi nå skal bygge de første husene i området, men før det må hovedveien bygges. Arbeidet er i gang!

Vi vil takke alle interesserte og kjøpere for engasjement og tilbakemeldinger. Vi gleder oss stort sammen med dere! Her skal vi sammen skape Norges beste plass å bo - for store og små!